DISCLAIMER ROBIN MOBILE

 

Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteed. Toch aanvaardt Robin Mobile geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website. Robin Mobile behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze site mag worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Robin Mobile. Bij overtreding zal op juridische gronden aanspraak worden gemaakt op de eigendomsrechten van Robin Mobile aangaande teksten, beeldmerken, grafische weergaven, website, etc. Dit kan resulteren in een boete en/of schadeloosstelling, opgelegd door een rechtbank.

Voor vragen over de inhoud van de website en/of toestemming voor gebruik verzoeken wij je contact op te nemen via e-mailadres info@robinmobile.nl. Het is niet toegestaan om de merknaam en/of het logo van Robin Mobile van deze website te kopiëren. Robin Mobile is een geregistreerde merknaam. Aan het gebruik van de merknaam en het logo van Robin Mobile zijn strikte regels gebonden. Voor toezending van het juiste logo van Robin Mobile in het juiste formaat, verzoeken wij u contact op nemen via marketing@robinmobile.nl.

Géén verrassingen

Altijd een vast bedrag per maand!
Hulp nodig?
Klik hier voor de Robin Live Chat
×