PRIVACY POLICY ROBIN MOBILE


Robin Mobile begrijpt dat jij, als bezoeker van onze website of als klant en gebruiker van onze diensten, geeft om de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Deze privacy policy beschrijft hoe wij jouw persoonsgegevens (alle gegevens die herleidbaar zijn tot jouw persoon) behandelen en beschermen. Ook hebben wij een Cookie Policy die hier te bekijken is.  

Als je vragen hebt over deze privacy policy of de manier waarop Robin Mobile omgaat met jouw informatie, dan kun je je vragen stellen via privacy@robinmobile.nl. Ook kun je je vragen per post versturen: Robin Mobile, Postbus 23500, 3001 KM te Rotterdam. 

De persoonsgegevens die Robin Mobile verwerkt
 
 • Klantgegevens 
  Robin Mobile verwerkt je klantgegevens, zoals je naam, adres, contactgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en betalingsgegevens zoals de naam van je bank en het rekeningnummer, die nodig zijn om een abonnement af te sluiten en dus om onze overeenkomst met jou te kunnen uitvoeren.

  Daarnaast verwerken wij gegevens over het contact dat je met onze klantenservice hebt gehad en over de acties waarvoor je je hebt aangemeld. Dit doen wij omdat het in ons en jouw gerechtvaardigde belang is om jou zo goed mogelijk te ondersteunen en zoveel mogelijk op maat gemaakte klantenservice te leveren. 
   
 • Bel-, SMS-, en verbruiksgegevens
  Daarnaast verwerkt Robin Mobile bel-, SMS-,  en verbruiksgegevens als je gebruik maakt van de Robin Mobile SIM kaart. Het gaat hier om gegevens zoals de telefoongesprekken die je hebt gevoerd zoals de tijd en de duur daarvan, het aantal SMS berichten dat je hebt verstuurd en het verbruik van het aantal MB's. Wij verwerken deze gegevens ten behoeve van de specificaties in je MyRobin omgeving en om de overeenkomst tussen jou en Robin Mobile goed te kunnen nakomen. 

  Ook verwerken wij gebruiksgegevens, zoals het nummer dat je toestel identificeert op ons netwerk, zoals je IMEI-nummer of IMSI-nummer. Deze gegevens verwerken wij om onze diensten zo goed mogelijk aan jou te kunnen leveren, onder andere om voor de beste verbinding met ons netwerk te kunnen zorgen, en dus om de overeenkomst tussen jou en Robin Mobile optimaal te kunnen uitvoeren. Wij verwerken nooit gegevens over de inhoud van jouw communicatie via ons netwerk. Dit betekend dat Robin Mobile geen inzicht heeft in de inhoud van telefoongesprekken en/of berichten die je verstuurt. 
   
 • Financiële informatie 
  Ook verwerken wij gegevens over jouw betaalmethode, om betalingen op grond van de overeenkomst tussen jou en Robin Mobile te kunnen regelen en om te voldoen aan onze wettelijke, boekhoudkundige en belastingtechnische verplichtingen. 
   
 • Websitegebruiksgegevens
  Wij verwerken ook gegevens over jouw gebruik van onze website. Dit doen wij bijvoorbeeld door het plaatsen van cookies en andere technieken. Om het gebruik van onze website te analyseren, maken wij gebruik van bijvoorbeeld Google Analytics. ​ Meer informatie over ons gebruik van cookies en andere technieken, zoals tracking pixels, staat op de pagina Cookie Policy. Voor het functioneren van de website worden logfiles bijgehouden waarbij klikgedrag en bezochte pagina’s worden opgeslagen. Deze gegevens worden nooit langer bewaard dan noodzakelijk. 

Bewaartermijnen 
Robin Mobile bewaart je gegevens niet langer dan nodig is voor de bovenstaande doeleinden. Bepaalde klantgegevens, zoals betalingsgegevens bewaren wij voor langere tijd om te voldoen aan onze wettelijke, boekhoudkundige en belastingtechnische verplichtingen.

Jouw bel-, SMS- en verbruiksgegevens bewaren wij maximaal 12 maanden ten behoeve van de specificaties in je MyRobin omgeving en om de overeenkomst tussen jou en Robin Mobile goed te kunnen nakomen. Voor de bewaartermijnen van de (persoons)gegevens die wij verzamelen via cookies verwijzen wij je naar onze pagina Cookie Policy

Beveiliging en bescherming van je gegevens
Je dient je wachtwoord niet bekend te maken via berichtenservices of een portaaltoegang. Je wachtwoord is je eigen verantwoordelijkheid en mag niet worden verstrekt aan derden. Dit is belangrijk voor je eigen bescherming.

Gegevensbeveiligingsprocedures
Robin Mobile evalueert voortdurend haar procedures ten behoeve van het beschermen van je persoonlijke gegevens voor niet-geautoriseerde toegang, abusievelijk verlies en/of vernietiging. 

Gegevensverstrekking aan derden
Robin Mobile kan gebruikmaken van verwerkers, zoals bijvoorbeeld IT-leveranciers om gegevens op te slaan of bijvoorbeeld leveranciers die nummerporteringen mogelijk maken. Hierover zijn met deze verwerkers verwerkersovereenkomsten gesloten. De verwerkers van Robin Mobile mogen alleen gegevens verwerken als onder andere:
 
 • Robin Mobile hiervoor schriftelijke toestemming/opdracht heeft gegeven 
 • De verwerking in overeenstemming is met de privacywetgeving
 • Er passende technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen en procedures worden gehanteerd om de persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies of andere onwettige vormen van verwerking. Dergelijke maatregelen zullen een passend beveiligingsniveau garanderen
 • Er een waarborg is dat alle gemachtigde personen zijn gehouden, tot geheimhouding van alle persoonsgegevens of zaken die hieruit voortvloeien
Robin Mobile verstrekt zonder verwerkersovereenkomst nooit persoonsgegevens aan derden. 

Niet-EER-gebruik van persoonsgegevens
De persoonsgegevens die je aan Robin Mobile verstrekt worden in beginsel niet doorgegeven aan derden buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Sommige van deze landen buiten de Europese Economische Ruimte hebben namelijk geen adequaat beschermingsniveau. Wel maken wij gebruik van de diensten van Google, Mailchimp en SurveyMonkey, die gegevens opslaan in de Verenigde Staten. Voor deze gegevens hebben wij ons ervan verzekerd dat er een adequaat beschermingsniveau bestaat, omdat deze diensten zijn gecertificeerd op grond van het Privacy Shield.
 
Jouw rechten
Je hebt het recht om:
 
 • Een verzoek te doen om jouw persoonsgegevens in te zien. Als je een geregistreerde klant van Robin Mobile bent, kun je de persoonlijke informatie die je hebt opgegeven aan Robin Mobile op elk moment online controleren door in te loggen op je eigen MyRobin omgeving.
 • Jouw persoonsgegevens te updaten of corrigeren. Als je een klant van Robin Mobile bent, kun je de persoonlijke informatie die je hebt opgegeven bij aanmelding op elk moment zelf online updaten of wijzigen door in te loggen op je eigen MyRobin-omgeving.
 • Een verzoek te doen om jouw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn, te laten verwijderen nadat je hebt opgezegd. 
 • Te verzoeken dat wij jouw mobiele nummer en SIM kaartnummer bij de aanvraag nummerbehoud doorgeven aan een andere mobiele aanbieder. 
Als je een klacht hebt over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan dan horen wij dat graag. We vragen je in dit geval een mail te sturen naar privacy@robinmobile.nl. We zullen je klacht binnen 3 werkdagen behandelen. Mocht de afhandeling van de klacht niet bevredigend zijn, dan kun je de klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland. 
 
Wijziging van de Privacy Policy
Robin Mobile herziet de privacy policy op gezette tijden en publiceert alle wijzigingen op deze pagina als hiertoe aanleiding is.

 

Géén verrassingen

Altijd een vast bedrag per maand!
Hulp nodig?
Klik hier voor de Robin Live Chat
×