De persoonsgegevens zijn naar waarheid verstrekt en volledig accuraat in alle opzichten. In het geval van wijzigingen in de persoonsgegevens wordt Robin Mobile hier van op de hoogte gesteld. Robin Mobile behandelt je persoonsgegevens in overeenstemming met de huidige Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming.

Hoe verzamelt Robin Mobile persoonsgegevens?

Robin Mobile verzamelt persoonsgegevens op het moment dat je persoonlijke informatie over jezelf aan Robin Mobile verstrekt. Dit is inclusief, maar niet beperkt, tot:

 • De aanmelding bij Robin Mobile;
 • De online aankoop van producten of diensten;
 • De website van Robin Mobile bezoekt;
Robin Mobile verzamelt ook persoonsgegevens uit andere bronnen. Dit is inclusief, maar niet beperkt tot, fraudepreventieve instanties en bedrijvengidsen of andere commercieel of publiekelijk beschikbare bronnen.


De aard van de persoonsgegevens die Robin Mobile verzamelt
Robin Mobile verzamelt informatie zoals je:

 • Naam;
 • Adres;
 • Afleveradres;
 • Mobiele telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres;
 • Facturatie- en leveringsadres;
 • Betalingshistorie- en gegevens;
 • Algemene bank- en betaalgegevens.

Toestemming
Door de aanmelding bij Robin Mobile geef je toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. In geen enkel geval zal Robin Mobile je gegevens aan andere (derden) partijen verstrekken, anders dan indien strikt noodzakelijk geacht door Robin Mobile. Je gegevens zullen hierdoor nooit door derden voor marketing en-of andere doeleinden gebruikt worden.

Hoe gebruikt Robin Mobile je persoonsgegevens?
Robin Mobile gebruikt en analyseert jouw informatie om:

 • je toegang te geven tot bepaalde delen van deze site;
 • je aanmelding te verwerken;
 • de producten en diensten te leveren die je besteld hebt;
 • contact met je op te nemen;
 • om veiligheidsredenen te controleren of je een geautoriseerde gebruiker bent;
 • zorg te dragen voor de betaling van gekochte goederen of diensten;
 • je te informeren over alle servicegerelateerde berichten;
 • je te informeren over nieuwe diensten of functionaliteiten;
 • om misbruik en fraude van de diensten te voorkomen;
 • je te helpen met alle product- of dienstenvragen;
 • alle klachten of andere vragen die je Robin Mobile stelt te onderzoeken;
 • nieuwe producten en diensten te ontwikkelen;
 • je toegang te geven tot en informatie te verstrekken in je eigen MyRobin omgeving;
 • markten te analyseren en rapportages op te stellen;
 • de Robin Mobile producten en diensten te verbeteren;
 • je van tijd tot tijd informatie toe te sturen over onze producten en diensten;
 • na een gerechtelijk bevel hiertoe gegevens te verstrekken aan het CIOT of andere bevoegde instanties.

Openbaar maken van je informatie
Robin Mobile maakt je informatie openbaar:

 • als reactie op een geldig, gerechtelijk verzoekschrift van een overheids- of rechterlijke instantie;
 • wanneer er een verandering (of potentiële verandering) is in het eigendom van Robin Mobile;
 • wanneer vereist door de wet, regelgeving of juridische procedures;
 • als we denken dat het noodzakelijk is om Robin Mobile of rechten en eigendommen van derden te beschermen;
 • wanneer je Robin Mobile valse of onjuiste informatie geeft en Robin Mobile een vermoeden van fraude heeft;
 • bij calamiteiten waarbij Robin Mobile van mening is dat de fysieke veiligheid in het geding is;
 • als reactie op een klacht waarbij er sprake is van schending van de dienstenvoorwaarden.

Beveiligingskwesties
Robin Mobile begrijpt dat je je misschien zorgen maakt over de manier waarop Robin Mobile je persoonlijke informatie beschermt tegen verkeerd gebruik en misbruik. Robin Mobile heeft echter een beveiligingsteam die voortdurend technische, fysieke en bestuurlijke procedures en regels evalueert en verbetert. Dit team beschermt je persoonsgegevens tegen niet-geautoriseerde toegang, abusievelijk verlies en/of vernietiging. Wanneer Robin Mobile derden heeft gecontracteerd om een deel van de door jouw gevraagde service te leveren, zal Robin Mobile ervoor zorgen dat die partijen, in een schriftelijke overeenkomst, verplicht zijn tot de implementatie van soortgelijke veiligheidsmaatregelen en je informatie alleen mogen verwerken zoals geautoriseerd door Robin Mobile om de service uit te voeren waarvoor ze namens Robin Mobile zijn gecontracteerd. Dergelijke derden hebben niet het recht om je persoonsgegevens voor eigen doeleinden te gebruiken. Houd er rekening mee dat communicatie over het internet, zoals e-mails/webmails, niet veilig is, tenzij deze is gecodeerd. Je communicatie kan door een aantal landen gaan voordat het wordt bezorgd, dit is de aard van het wereldwijde web/internet. Robin Mobile is niet aansprakelijk voor niet-geautoriseerde toegang of verlies van persoonlijke informatie die buiten haar controle ligt.

Bewaren van persoonsgegevens
Robin Mobile bewaart uitsluitend persoonsgegevens zolang deze nodig zijn of zolang dit wettelijk vereist is. Dit is wettelijk vastgelegd binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens uitgevaardigd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Toegang tot je informatie
Als je een geregistreerde klant van Robin Mobile bent, kun je de persoonlijke informatie die je hebt opgegeven aan Robin Mobile, online, op elk moment, controleren, updaten of wijzigen door in te loggen op je eigen MyRobin omgeving.

Wijziging van de Privacy Policy
Robin Mobile herziet de privacy policy op gezette tijden en publiceert alle wijzigingen op deze pagina als hier aanleiding toe is.

Beveiliging en bescherming van klantinformatie
Je dient je wachtwoord niet bekend te maken via berichtenservices of een portaaltoegang. Je wachtwoord is je eigen verantwoordelijkheid en mag niet worden verstrekt aan derden. Dit is ook belangrijk voor je eigen bescherming.

Gegevensbeveiliging procedures
Robin Mobile evalueert voortdurend haar procedures ten behoeve van het beschermen van je persoonlijke gegevens voor niet-geautoriseerde toegang, abusievelijk verlies en/of vernietiging. Robin Mobile kan gebruik maken van derden om namens het bedrijf diensten te leveren. Als deze derden voor eigen rekening persoonsgegevens verzamelen, wordt dit gedekt door deze privacy policy, tenzij de derde partij je hun eigen privacybeleid verstrekt. Robin Mobile probeert ervoor te zorgen dat al haar partners dezelfde hoge normen van privacy en beveiliging van je persoonsgegevens hanteren. Robin Mobile raadt echter aan om het beleid van derden zorgvuldig te lezen.

Micro-sites met een gezamenlijke merknaam en sites van derden
Sommige webpagina´s en micro-websites opgenomen in de websites van Robin Mobile kunnen een gezamenlijke merknaam hebben met namen van derden, logo´s, of eigendommen. Deze micro-websites worden bediend of onderhouden door of namens Robin Mobile. Robin Mobile verstrekt dan geen persoonsgegevens aan derden die op deze pagina´s of micro-websites ingewonnen worden, tenzij anders vermeld. De privacy policy is niet van toepassing op een site van derden die toegankelijk is via het Robin Mobile portaal. Het is dan van belang dat je bekend bent met het privacybeleid van de derde partij, voordat je persoonlijke informatie verstrekt op hun website.

Niet-EER-gebruik van persoonsgegevens
De persoonsgegevens die je Robin Mobile verstrekt worden ook niet doorgegeven aan derden buiten de Europese Economische Ruimte. Sommige van deze landen buiten de Europese Economische Ruimte hebben namelijk geen adequaat beschermingsniveau.

Cookies
Dit zijn tekstbestanden met kleine hoeveelheden informatie die worden gedownload naar je computer, mobiele telefoon of tablet wanneer je een website bezoekt. Cookies worden dan teruggestuurd naar de oorspronkelijke website bij elk volgend bezoek, of naar een andere website die deze cookie herkent. Cookies zijn nuttig omdat ze een website toestaan een computer, mobiele telefoon of tablet te herkennen. Cookies doen veel verschillend werk, zoals het efficiënt laten navigeren tussen pagina´s, het herinneren van je voorkeuren en in het algemeen het verbeteren van de gebruikerservaring. Ze zorgen er ook voor dat de online advertenties die je ziet relevanter voor je zijn en beter aansluiten bij je interesses. Robin Mobile maakt onder andere gebruikt van onderstaande cookies.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn essentieel om je door de website te laten gaan en gebruik te laten maken van verschillende functies, zoals bijvoorbeeld beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kunnen diensten waar je om hebt gevraagd, zoals aanmelden, niet worden geleverd.

Prestatiecookies
Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers gebruik maken van een website, bijvoorbeeld welke pagina´s het meest bezocht worden en of ze foutmeldingen van webpagina´s krijgen. Deze cookies verzamelen geen informatie die een bezoeker identificeert. Alle informatie die door deze cookies verzameld wordt is geaggregeerd en daarom anoniem. Het wordt alleen gebruikt om de werking van een website te verbeteren.

Functionaliteitscookies
Met deze cookies kan de website keuzes herinneren die je maakt (zoals je gebruikersnaam, inlog, taal of de regio waar je bent) en biedt verbeterde, meer persoonlijke functies. Zo kan een website je bijvoorbeeld plaatselijke weerrapporten of verkeersinformatie geven door een cookie op te slaan in de regio waar je je op dat moment bevindt. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt om veranderingen te herinneren die je hebt gemaakt voor tekstgrootte, lettertypes en andere delen van webpagina´s die je kunt aanpassen. Ze kunnen ook worden gebruikt om diensten te leveren waar je om hebt gevraagd, zoals het bekijken van een video of het commentaar geven op een blog. De informatie die deze cookies verzamelen kan worden geanonimiseerd en kunnen je browsingactiviteiten op andere websites niet achterhalen.

Targeting cookies of reclamecookies
Deze cookies worden gebruikt om advertenties relevanter te maken en beter aan te laten sluiten bij je interesses. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren te beperken dat je een advertentie kunt zien en ze helpen ook om de effectiviteit van de reclamecampagne te meten. Ze worden meestal geplaatst door advertentienetwerken met de toestemming van de website-operator. Ze herinneren zich dat je een website hebt bezocht en deze informatie wordt gedeeld met andere organisaties zoals adverteerders. Heel vaak worden targeting of reclamecookies gekoppeld aan de sitefunctionaliteit geleverd door de andere organisatie.

Robin Mobile maakt gebruik van analyse-services. Via de cookies van de analyse-services krijgt Robin Mobile inzage in het gedrag van bezoekers op haar website. Hierbij moet gedacht worden aan hoe bezoekers bepaalde delen van de website gebruiken, er binnen pagina’s geklikt / gescrolled wordt en soortgelijke informatie. Met deze informatie kan Robin Mobile de inhoud van haar website beter afstemmen op de behoeften van de bezoekers en haar website optimaliseren voor bezoekers. 

Cookies uitschakelen
Als je geen cookies wilt accepteren kun je cookies weigeren via je webbrowser. De faciliteiten in je webbrowser die dit toestaan variëren van browser tot browser maar ze zijn te vinden in het "Privacy" of "Cookies" onderdeel of het “Help” of "Eigenschappen" menu van je browser. Als je hulp nodig hebt bij het uitschakelen van je cookies ga je naar het "help" menu in je browser. Houd er echter rekening mee, dat je misschien niet alle interactieve functies van de Robin Mobile-website kunt gebruiken als de cookies zijn uitgeschakeld. Als je bijvoorbeeld cookies blokkeert of op een andere manier weigert kun je geen items toevoegen aan je winkelwagentje, naar de kassa gaan, of één van de Robin Mobile diensten of producten gebruiken die vereisen om in te loggen. Als je cookies ingeschakeld hebt, vergeet dan niet om uit te loggen wanneer je stopt om een gedeelde computer te gebruiken. Zie www.allaboutcookies.org voor meer informatie over het uitschakelen van cookies.
 

Géén verrassingen

Altijd een vast bedrag per maand!
Hulp nodig?
Klik hier voor de Robin Live Chat
×